Jak šel čas

12/08/2018

Usazujeme překlady nad okna

23/07/2018

Už nám k nám teče elektřina

23/06/2018

Zakládáme zdi

27/05/2018

Pokládáme hydroizolaci a protiradonovou izolaci

20/05/2018

Máme elektroměrovou skříň !!

11/03/2018

Připravujeme základy pro elektrosloupek

12/12/2017

Betonujeme základovou desku

28/11/2017

Betonujeme ztracené bednění (základová deska)

24/11/2017

Zakládáme základovou desku

18/11/2017

Betonujeme základové pasy

16/11/2017

Bagrujeme základové pasy

22/10/2017

Vytyčujeme základy

21/10/2017

Skrýváme ornici

14/10/2017

Bouráme garáž

19/08/2017

Máme hotový plot s dočasnou výplní

02/08/2017

Podáváme žádost na stavební úřad

25/07/2017

Začínáme budovat plot a zahradní domek

23/05/2017

Žádáme o připojení k distribuční soustavě elektřiny

27/03/2017

Začíná se tvořit projekt

06/03/2017

Máme hotovou architektonickou studii